Theodor Kittelsen

Theodor Kittelsen ble født i Kragerø i 1857, og hans hjem er i dag bevart som museum under Berg-Kragerø Museum. Kittelsen-huset viser Kittelsens liv og virke som kunstner og illustratør. Kittelsen ble født inn i en arbeiderfamilie, og bodde under nøkterne forhold. Faren var kjøpmann og moren var hjemmeværende med Kittelsen og hans syv søsken. Kittelsen var nest eldst i søskenflokken, og fikk et stort ansvar da faren plutselig døde da Kittelsen var bare 11 år.

 Som følge av farens død uteble inntektene, og Kittelsen fikk lærlingplass hos en urmaker i Kragerø før han tok steget til Christiania og ble malerlærling. Deretter gikk ferden videre til Arendal, der han fikk lærlingjobb hos den tyske urmakeren Stein. Det var her Kittelsen møtte kunstforeningsformannen Diderich Maria Aal, som spilte en avgjørende rolle i Kittelsens videre karrierevalg. Etter å ha oppdaget Kittelsens talent, arrangerte Aal en innsamling for å betale Kittelsens kunstutdannelse.

Utenlandsstudier

17 år gammel startet han på kunststudiet ved Wilhelm von Hannos tegneskole i Christiania. Etter endt studie begynte han på et fireårig studie ved det kongelige kunstakademiet i München. Det var fortsatt Aal som sørget for finansieringen, i tillegg til at Kittelsen det siste året fikk kunstnerstipendet Schäffers legat. I München stiftet Kittelsen bekjentskap med blant annet Erik Werenskiold, Wilhelm Peters, Gerhard Munthe og Kitty Kielland. Werenskiold ble en nær venn, og skaffet Kittelsen arbeidet med å illustrere eventyr.

Kittelsen viste særlig interesse for sjangermaleri, og malte sitt første store oljemaleri. Maleriet fikk navnet Streik, og var inspirert av Per Sivles roman av samme navn. Maleriet ble utstilt i Christiania kunstforening i 1879, og ble solgt for 1 000 kroner. Maleriet vakte slik oppmerksomhet at det ble utstilt også i Bergen og Göteborg i 1881, og i Wien i 1882. Men det var ikke bare sjangermaleri som sto på den unge kunstnerens repertoar. Han var også en habil karikaturtegner.

Werenskiold ble en viktig samarbeidspartner

I 1880 reiste Kittelsen tilbake til Norge og sin hjemby Kragerø. Året etter besøkte han sin studiekamerat Wilhelm Peters i Asker, og leide seg et atelier i bygården Pultosten i Grensen da han ble engasjert som eventyrtegner. Samme året kom hans første illustrasjon på trykk. Han jobbet tett med Werenskiold, og med statlig stipend reiste han for en kort periode til Paris. Derfra gikk turen til München, der trenden var karikatur, satire og tidsskrift- og forlagsrelatert illustrasjonsarbeid.

Neue Deutsche Illustrierte Zeitung, Allgemeine Zeitung kjøpte karrikaturtegninger av Kittelsen, og i 1884 fikk han i oppdrag å lage illustrasjonene til det dansk-norske juleheftet Børnenes Juleroser. Deretter gikk det hakk i hel for illustratøren med Eventyrbog for Børn over tre bind i 1883, 1884 og 1887. Froske- og musekrigen ble også ferdigstilt under oppholdet i München. I 1887, 30 år gammel, reiste Kittelsen hjem til Norge for godt. Dette ble starten på hans karriere som bokillustratør.

Bokillustrasjoner og utstillinger

Kittelsen illustrerte Djurklous samling av svenske folkeeventyr i 1887. Det var den danske forleggeren Ernst Bojesen som hadde lagt sin elsk på Kittelsens illustrasjoner, og lot han umiddelbart illustrere Børnenes Juleroser og Fra Alverdens gemyttlige Lande. Bojesen utga flere av Kittelsens arbeider i årene som fulgte. Samtidig deltok Kittelsen for første gang på Høstutstillingen i 1886. Dette gjentok seg året etter, og deretter i 1890, 1891, 1894, 1910, 1912 og posthumt i 1915.

Sammen med sin søster og svoger flyttet Kittelsen for en to-års periode til Skomvær fyr, der svogeren fikk jobb som fyrvokter. Her ble flere påbegynte prosjekt fullført: illustrasjoner til Peer Gynt, landskapsmalerier og landskapstegninger. Her ble også bøker ferdigstilt: Fra Livet i de smaa Forholde (1889-90), Fra Lofoten (1890-91) og Troldskab (1892). Etter endt opphold på fyret, bosatte Kittelsen seg ved Farrisvannet i Larvik i 1889. Her møtte han sitt livs kjærlighet, skipperdatteren Inga Kristine Dahl fra Drøbak.

Sitt livs kjærlighet

Kristine Dahl vokste opp på Lille Ekeberg gård på Østre Aker i Christiania. Etter bare noen ukers bekjentskap, giftet de seg, og påfølgende år fikk de til sammen ni barn. Hun hadde stor sans for kunst, og samtidig som hun drev hjemmeskole for barna, organiserte hun mannens utstillinger. Under deres første år som ektepar, bodde de en liten periode på Skåtøy i Kragerø, før de i 1891 flyttet til Hvitsten. Dette ble noen produktive år for Kittelsen, som da arbeidet som illustratør.

Eventyrillustratøren ga oss et bilde av norske troll

Vi kjenner alle til Kittelsens arbeider som eventyrillustratør fra Asbjørnsen og Moes folkeeventyr. Gjennom hans illustrasjoner fikk vi endelig et bilde av hvordan norske troll så ut. Sammen med sin venn Werenskiold fikk vi også et helfigurbilde av den lubne Smørbukk. Werenskiold og Kittelsen utfylte hverandre godt, hvorav Werenskiolds stil var lojal mot norsk bondekultur, mens Kittelsen rendyrket overdrivelsene. Theodor Kittelsen tilbragte sine siste år på Jelæya i Moss, og døde 21. januar 1914. Han etterlot seg enke og ni barn.

 

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *