Norske kunstskatter

Blir norske kunstskatter tatt godt nok vare på?

Er det noe vi kunstinteresserte er klar over, så er det at gammel kunst (og ny kunst for så vidt) skal behandles med silkehansker – bokstavelig talt. Kunstverk kan ha svært høy verdi, spesielt dersom det er snakk om avdøde kunstnere. Dette er kunstverk det kun finnes ett originaleksemplar av, og går dette tapt vil vi aldri kunne få det igjen. Derfor er det så viktig å ta vare på kunsten!

Vi hører til stadighet skrekkhistorier om kunst som forsvinner eller går tapt. Ikke bare må malerier (og annen kunst) oppbevares på en forsvarlig måte for å unngå materielle skader, men de må også oppbevares sikkert, slik at tyveri unngås. Du har vel hørt om Munch-ranet som skjedde i Oslo i 2004? Det er ingen tvil om at norske kunstskatter er skjøre, og at vi må ta vare på de.

Kunst må oppbevares forsvarlig

Mange av de norske kunstskattene er nærmest som nasjonalskatter å regne. Enkelte malerier er flere hundre år gamle, og det finnes en egen yrkesgruppe kalt konservatorer som jobber spesifikt for å ivareta kunstverkene. Kunst utsettes for mange farer, som mugg, maling som flasser og fukt. På museene stilles bilder ut for offentligheten, og det har skjedd at besøkende ved et uhell velter kunst verdt flere millioner kroner.

Det er med andre ord en grunn til at kunstverk ofte er låst inne i egne glassmonter på museene, eller at det er at tau rundt kunstverket som viser hvor nærme du kan være verket. Se for deg at du står og ser på et maleri, og så plutselig nyser du. Snørr tar seg dårlig ut på et Munch-maleri, noe du sikkert er enig i.

Tyveri av kunst

Kunstverk kan ofte ha verdier på mangfoldige millioner kroner, og kunsthandlere er ofte kjent for å være godt utrustet økonomisk sett. På grunn av dette ser enkelte kriminelle sitt snitt til å tjene litt «lettjente» penger, ved å stjele malerier og selge dem på svartebørsen. Det mest kjente tyveriet av kunstverk her til lands er nok Munch-ranet, som fant sted i Oslo i 2004.

Munch-ranet skapte store overskrifter og var lenge en toppsak i nyhetene. De frekke tyvene fikk nemlig med seg noen av de mest kjente Munch-maleriene, som «Madonna» og «Skrik». Ett av maleriene falt i bakken idet en av tyvene løp mot fluktbilen, og deler av bilderammene ble funnet langs fluktruten. Heldigvis kom maleriene til rette igjen. Disse kunstverkene, som var på Munchmuseet, var kun beskyttet av en enkel stålwire på veggen.

Tiltak for bevaring

Når kunst skal oppbevares på et museum eller lignende, er det helt alfa og omega at dyktige konservatorer holder verkene under oppsyn. Disse har kunnskapen og verktøyene som trengs dersom et maleri skulle begynne å flasse eller lignende, og kan i mange tilfeller redde et falmende kunstverk. Kunst bør også oppbevares unna sollys eller blits, og du vil derfor se at det er fotoforbud på mange kunstmuseer.

Ellers bør kunst oppbevares i trygg avstand fra publikum, slik at uhell kan unngås på en best mulig måte. Til dette formålet kan glassvegger rundt kunstverket være en god idé, men også tau kan fungere bra. Museet du besøker bør også holde kunsten unna vinduer, slik at sollys ikke kan falme bildet. Ofte kan vakthold på museet også føre til at publikum ferdes mer forsiktig rundt verkene.

Hvordan forhindre tyveri av kunst?

Mange ble sjokkerte etter Munch-ranet i 2004, og det ble tydelig at sikkerheten ikke er god nok. Ranerne var væpnet, og det var derfor ikke så mye de ansatte kunne gjøre for å forhindre det hele. Hadde bildene vært mer utilgjengelige – de var tross alt bare beskyttet med stålwire – kunne kanskje ranet vært unngått. Kanskje skuddsikkert glass rundt nasjonalskattene blir en nødvendighet for å beskytte kunsten i fremtiden?

Oppsummert

Norske kunstskatter er langt fra trygge. Både tyveri, flassende maling, sol, blits og klønete publikum på museer, er noen av farene kunstverkene blir utsatt for. Mange kunstverk er verdt flere millioner kroner, og vi får aldri verkene tilbake dersom de først blir ødelagt. Derfor er det viktig at kunsten oppbevares trygt på museene, og at dyktige konservatorer tar seg av vedlikehold av kunstverkene. Slik kan kunsten vare i lang tid fremover!

 

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *