Impresjonismen

Claude Monet og impresjonismen

Impresjonismen var en kunstnerretning som oppsto i Frankrike på 1800-tallet. Impresjonismen levde gjennom åtte utstillinger mellom 1874-1886. Kunstnerne fokuserte på rene farger og bevegelig lys, særlig ute i naturen. Motivet var ikke så nøye. Fordi man prøvde å fange det naturlige lyset, måtte man male fort, og kunstnerne brukte en såkalt «prikke-teknikk». Impresjonismen kan bli sett på som en motgang av realismen, eller som en radikal forlengelse av den.

Claude Monet (1840-1926) blir sett på som impresjonismens far. Monet var fascinert av lyset, og han utviklet serie-maleriet. Han malte samme motiv flere ganger på ulike tider på dagen, i forskjellig lyssettinger, på en rekke lerreter. Et eksempel på dette er hans bilder av Katedralen i Rouen. Flere kunstnere, musikere og diktere har blitt påvirket av impresjonismen. Den største samlingen av malerkunst fra impresjonismen finner man i Musée D’Orsay i Paris.

Opphav

I 1873 malte Claude Monet Impression, soleil levant, og året etter ble verket stilt ut på den første impresjonistiske galleriutstillingen i Paris. Kjente kunstnere som Renoir, Pissaro og Sisley var en del av kunstnergruppen som stilte ut på denne galleriutstillingen. Impression, soleil levant betyr «inntrykk av soloppgang». Journalisten Louis Leroy så dette bildet på utstillingen, og brukte ordet impresjonisme i negativ forstand til å beskrive det – slik ble impresjonismen født.

I motsetning til realismen, var impresjonismen mer opptatt av å fange øyeblikket, enn å fange motivet. Hvordan lyset bevegde seg på var sentralt, impresjonismen fanget et moderne byliv. Det franske bylivet ble fanget opp på cafeer, i parker og på jernbanen. Noen kunstnere som malte naturbilder uten mennesker i, som for eksempel Monets Vannliljer. Atmosfæriske stemninger som damp, dirrende sollys og tåke, tok over tidligere tanker om å fremme klarhet, linjer og harmoni.

Malermåte

Impresjonismen mente at skygger ikke var fargeløse. Solens skygger var ikke grå, men komplementærfargen, fiolett. I impresjonismen prøvde man å unngå farger som grått, svart og brunt, fordi man ville bruke renere farger. For å fange naturlyset slik som det var, måtte man male fort. Kunstnerne malte med brede og raske penselstrøk. I tillegg til at dette var en effektiv måte å rekke å male lyset på, ga det en friskhet i bildene.

Kunstnerne blandet sjeldent malingen før man malte på lerretet. For å blande malingen laget man små prikker med forskjellig maling direkte på stykket. Impresjonismens kunstnere brukte rene regnbuefarger, noe som gjorde at bildene fikk et klarere uttrykk. Naturen skildres som en fargeopplevelse. I og med at kunstnerne brukte tydelige penselstrøk og stemningsfremmede farger, kan det være litt vanskelig å se impresjonismens motiver før man kommer et stykke på avstand.

Claude Monet

Claude Monet ble født i Paris i 1840, men vokste opp i den franske byen Le Havre. Han jobbet med karikaturtegninger, før han møtte landskapsmaleren Eugéne Boudin, som inspirerte han til å male landskaper i stedet. Monet malte flere bilder fra Normandiets kyster i årene 1864-1870. I perioden 1872-1878 maler han en rekke bilder av Seinen i den franske byen Argenteuil. Når han stiller ut Impression, soleil levant i 1874, møter han Camille Pissarro.

Monet ble ikke inspirert av tidligere kunstnere, men av hans samtids kunstnere – Pissarro var en av dem. I 1880 laget Monet sin første serie Débâcle des glaces, en serie som ikke bare fokuserer på endringer i lyset, men også av skiftende luft- og temperaturforhold. I perioden 1892-1895 maler han Katedralen i Rouen ca. 40 ganger, under samme lysforhold. Monet er aller mest kjent for hans vannliljeserie, som han malte i hagen hans i Giverny.

Andre kunstnere

Andre viktige kunstnere i impresjonismen var Edgar Degas, Auguste Renoir og Henri de Toulouse-Lautrec. Degas malte mest innendørsmotiver, og han brydde seg om motivet. Det var bildeutsnittene og uvante bildevinkler som gjorde at bildene hans kunne bli sett på som en del av impresjonismen. Renoir var først og fremst en figurmaler, og som senere gikk videre til å male mer tydelige former. Toulouse-Lautrec var ikke opptatt av lys, men han var opptatt av form og bevegelse.

Påvirkning

Impresjonismen har fått kritikk for hvordan farger og former er ukorrekte, og for at innholdet ikke har dybde. Likevel er det mange som har latt seg inspirere av impresjonismen. Blant annet har impresjonismen inspirert musikere som Claude Debussy, Erik Satie og Maurice Ravel. Impresjonismen har også inspirert diktere som Herman Bang, Jonas Lie og Hans. E. Kinck. Paul Signac og Georges Seurat har vært med på å utvikle postimpresjonismen. Vincent van Gogh utgikk fra impresjonismen.

 

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *