Den forhistoriske kunsten

Alle mennesker har en kunstnerisk side. Vi lengter etter å formidle våre tanker og ideer – og dette gjøres ved hjelp av kunsten. Slik var det i tidligere tider også. Menneskene som vandret rundt på planeten vår for mange tusen år siden hadde det samme behovet for å uttrykke seg – og det ble gjort i form av hulemalerier. De hadde ikke de samme forutsetningene som oss. Vi har penner og blyanter tilgjengelig. Vi kan gå på tegnekurs og lære oss å male. De hadde ikke det, men de ville allikevel uttrykke seg. De fant ting naturen hadde å gi dem, og de benyttet det for å lage kunst. Slik oppsto de første hulemaleriene.

  • Hulemalerier er den første formen for kunst vi kjenner til
  • De ble laget på steiner i huler, og viser ofte bilder av dyr
  • De første hulemaleriene vi kjenner til er 32 000 år gamle

Hulemalerier – en fantastisk kommunikasjonsform

Så vidt vi vet, oppsto tegnekunsten, altså hulemaleriene, mange tusen år før skrift ble en del av menneskenes hverdag. Hulemaleriene kan derfor være blant de første forsøkene på kommunikasjon, som en uttrykksform, eller som et bevis på at noen har vært på det aktuelle stedet. Det er ganske fantastisk å tenke på at mennesker for mange tusen år siden, med helt forskjellige liv og forutsetninger enn det vi har, hadde noen av de samme behovene som vi har – å uttrykke seg. Det er også ganske fantastisk at vi som lever i dag får ta del i disse tankene fra forhistorien. Mange mennesker jobber nemlig med å kartlegge hulemalerier, og vi får dermed et innblikk i forhistoriens egne historier.

Hvert eneste år oppdages det nye hulemalerier rundt omkring i verden, og spesielt motiver i Spania, Frankrike og Afrika har blitt populære blant forskere og andre interesserte. Motivene som er funnet fascinerer de fleste av oss. Blant maleriene finnes det klare skisser av forskjellige dyr, og forskjellige farger er brukt for å få fram detaljer i maleriene. De kanskje mest fascinerende hulemaleriene som så langt er funnet, er også de eldste hulemaleriene vi kjenner til. De ble laget i steinalderen, for rundt 32 000 år siden. Funnet er en samling av malerier i Chauvet-grotten i Frankrike, og vi skal se nærmere på alle disse hulemaleriene.

Hulemalerier i Frankrike

Chauvet-grotten, sør i Frankrike, ble gjenoppdaget i desember 1994. Da ble det funnet hundrevis av forskjellige hulemalerier, hvor over 13 dyrearter var representert. Flere av dyrene er tegnet detaljert, med tydelige øyne og riktige proporsjoner. Det er også benyttet flere farger, noe som gjør maleriene mer levende. I etterkant av disse funnene ble grotten i 1995 erklært som et historisk monument, og staten ble eier av grotten i 1997. I 2014 ble grotten oppført på anerkjente UNESCOs verdensarvliste. Selv i dag, mange år senere, er enda ikke alle hulemaleriene i Chauvet-grotten kartlagt. Maleriene som er funnet kom dit for anslagsvis 26 000–27 000 år siden og for 30 000–32 000 år siden. Her har flere forhistoriske mennesker uttrykt seg.

Selv om hulemaleriene i Chauvet-grotten er de kanskje mest kjente hulemaleriene vi kjenner til, har Frankrike vist seg å være et sted med mange forhistoriske overraskelser på lur. Ved Lascaux, et gods i Dordogne, ble det i 1940 funnet en annen grotte som inneholdt flere hulemalerier. Disse hulemaleriene antas å være mellom 15 000–17 000 år gamle, og de vitner igjen om menneskets behov for å uttrykke seg, uavhengig av tid og sted, av nåtid eller forhistorisk tid. Det er ganske fantastisk, og det er ekstremt spennende! Også her er maleriene detaljerte, og forskjellige farger, både rød, svart og lilla, er benyttet for å levendegjøre de ulike motivene.

Hulemalerier i resten av verden

Selv om Frankrike har mange hulemalerier på lur, er det gjort mange interessante funn i resten av verden – også i Norge. Blant de mest kjente hulemaleriene i Norge finner vi maleriene i Solsemhulen i Nord-Trøndelag. Her finnes det malerier av dansende mennesker, og også her er ulike farger benyttet for å levendegjøre motivene. At disse hulemaleriene, uavhengig av tid og sted, er så like hverandre, gir oss en viktig bekreftelse – vi mennesker har et behov for å uttrykke oss, og dette gjøres i form av kunsten. Ingenting kan stoppe oss, verken mangel på redskaper, på farge eller på et lerret å male på. Malekunsten oppsto før vår tid, og den er kommet for å bli.

 

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *